Initial Structures. 

Prezentuji zde svoji současnou autorskou tvorbu, ve které se setkávají přírodní jevy a moderní keramické techniky. Tato kolekce představuje hluboké propojení mezi přírodou a člověkem prostřednictvím materiálů a forem inspirovaných geologickými procesy, které formují naši planetu. Inspiruji se materiálem, procesem i prvotním vznikem keramických nádob z počátků dějin lidstva. Zajímají mě přírodní jevy, jako vulkanická činnost, struktura hornin, sedimenty a eroze. 

Pracuji s tradičním českým porcelánem a kameninou. Každý kus je ručně vytočen na hrnčířském kruhu a dále modelován. Objekty jsou dekorovány tradiční technikou nanášení sloučenin drahých kovů a znovu vypalovány. Jejich povrch nese jemné trhliny a struktury, které připomínají erodované skály či půdu. V sérii jsou použity inovativní techniky a experimentální postupy, které kombinují tradiční řemeslné dovednosti s moderními technologiemi.

Rozměry a popis jednotlivých artefaktů bude časem doplněn.