Web se právě tvoří, proces vzniku je zdlouhavý a náročný. Je potřeba velkých horninotvorných tlaků,
aby vznikl kvalitní materiál. To platí i o vzniku webových stránek keramikapos.cz. Děkujeme za trpělivost. 
Zatím se můžete podívat na sekci projekty, nebo do galerie.